Tips om stoff til avisa. Tekst og bilder sendes til – Øyvind Hårstad oyvindh@hdo.no / mobil: 990 20 523
Annonser : Kjell Heimdal stranten@start.no mobil 950 67779

 

 • Nr
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Utgivelsesdato
 • 3. februar (torsdag)
 • 28. april (torsdag)
 • 9. juni (torsdag)
 • 8. september (torsdag)
 • 5. november (torsdag)
 • Materiellfrist
 • 25. januar (tirsdag)
 • 19. april (tirsdag)
 • 31. mai (tirsdag)
 • 30. august (tirsdag)
 • 25. oktober (tirsdag)
 • Merknader
 • Madshus sprinten
 • Fotball terminlister og lagbilder
 • Fotball terminlister og lagbilder
 • .
 • Julegateåpning