Stordugnader Biri Planteskole

Mange takk til alle som har deltatt på dugnaden på planteskolen.
Fotballgruppa, håndballgruppa, dugnadsgjengene våre, og mange enkeltpersoner som meldte sin interesse.

Vi hadde et rått mål om å stille med 1000 timer à kr. 200,-
Dere klarte 1245 timer. Dette i en krevende tid med Covid 19 utbrudd på Biri. Vi måtte redusere med ca. 100 timer p.g.a. at vi ble for mange personer noen av dagene, i tillegg måtte vi takke nei til velvillig hjelp fra Ungdomskolen.
Dersom alt hadde vært normalt ville vi klart bortimot 1.500.

Biri IL er mektig imponert over at så mange sa ja til å delta, og den gode arbeidsinnsatsen fra hver enkelt.
Det er utrolig at ei lita bygd som Biri klarer å stille opp med så mange arbeidstimer på så kort varsel. Vi jobbet 4 timer på dagtid og 4 timer på kveldstid i 20 dager. Smittevern ble godt i varetatt med at vi jobbet i små grupper med god avstand, og inntok pausene utendørs.

Det har selvsagt også vært hyggelig å kunne hjelpe planteskolen i en krevende periode, der det har vært vanskelig å få tak i utenlandsk arbeidskraft. Planteskolen tok kontakt, og spurte om vi kunne stille med 1000 timer dugnad i en 14 dagers periode.

Vi tok kontakt med Morten i fotballgruppa, der vi ble fort enige om at dette måtte vi klarer.  Hele inntekten skulle gå til nedbetaling av restgjeld på Biri Flerbrukshall.

Status hallen er nå at vi har bygd en hall til 24,9 mill + mva. Totalt Kr. 31.112.500. Styret i Biri IL hadde et årsmøtevedtak med fullmakt om et lån på 4 mill. Vi har foreløpig ikke lånt penger, men skylder Gjøvik kommune, 540.000, som de har forskuttert. Med denne dugnaden kan vi betale ned ytterligere 250.000,- Det står nå igjen ca. 290.000 i gjeld til kommunen.

Vi har gjort en avtale med kommunen om at vi kan nedbetale dette på 10 år, men ønsker selvsagt å gjøre dette så raskt som mulig.