Biri Idrettslag ble stiftet den 15. august 1925.
Biri IL er i dag en aktiv fleridrettsorganisasjon som inkluderer fotball, håndball, ski, gym og turn,
frisbeegolf, bordtennis og bowls (for 60+)
Anleggene til idrettslaget inkluderer Biri Flerbrukshall, Biri idrettspark, Myrvang nærmiljøanlegg, skøytebane, skileikanlegg og ballbinge. Klubbhus m.m. for utleie

Biri IL ønsker å legge forholdene til rette for sine medlemmer, utøvere, ledere, sponsorer og publikum slik at idrettslaget blir en viktig og samlende kulturinstitusjon i bygda.

Sponsorer

Vi fant ingenting

Beklager, ingen innlegg matchet dine kriterier

INFORMASJONSSKRIV OM STRØMMING AV BREDDEIDRETTEN

Bakgrunn
Den siste tiden har det vært mye oppmerksomhet og debatt rundt strømming av breddeidretten. Norges idrettsforbund ønsker med dette å tydeliggjøre retningslinjer og forutsetninger som må være til stede for strømming av breddeidretten.

Alle anleggseiere står naturligvis fritt til å beslutte om de vil tillate strømming av idrettsaktivitet i egne anlegg. Norges idrettsforbund vil oppfordre anleggseiere til å hensynta og følge NIFs retningslinjer for strømming i breddeidretten og eventuelt ta kontakt med NIF for aktuelle spørsmål i denne sammenheng.

Idrettsstyret fattet derfor følgende vedtak om strømming i breddeidretten i juni 2022:
Idrettsstyret ser med bekymring på at barn og unge i idretten i stadig større grad eksponeres for ukontrollert strømming. Idrettsstyret ser derfor behov for et tydelig og restriktivt rammeverk rundt dette

1. Overordnede retningslinjer for strømming av idrettsaktivitet vedtas i henhold til forslaget, og med forbud mot strømming for aldersklasser under 15 år.

2. Idrettsstyret ber generalsekretæren sikre at anbefalingene fra Etisk råd av 18.06.2022 ivaretas i det videre arbeidet med utviklingen av detaljerte retningslinjer og implementering av disse.

3. Idrettsstyret vil følge utviklingen på området nøye, og ber generalsekretæren legge frem en ny sak for styret primo 2023, hvor erfaringer og behov for ev. endringer i retningslinjene presenteres.

Nyttig informasjon fra NIF. Les informasjon og last ned appen

Vips din støtte til Biri Flerbrukshall

Slik vipser du

  1. Søk opp Biri Flerbrukshall, eller skriv opp vipnummeret vårt: #11742
    Tast inn ønsket beløp og trykk på < Betal >
  2. Kvittering bekrefter at pengene er sendt.
  3. Husk at du må laste ned siste versjon av Vips- appen for å betale til lag / foreninger.

Takk for støtten
Biri Flerbrukshall AS

© Kopirett - Biri Idrettslag. - Utvikling og design av Komplettweb.