For å bli medlem i Biri IL Sykkel må du være medlem i Biri Idrettslag. Biri Idrettslag tilbyr både enkeltmedlemskap og familiemedlemskap.
Klikk på knappen innmelding, eller t
a kontakt med oss på sykkel@biriil.no så hjelper vi deg med dette.

For å være aktivt medlem tilkommer aktivitetsavgift etter følgende satser:
0 år -13 år: Kr. 100,-       Dette inkluderer startkontigent i alle våre ritt og på alle våre treninger.
13 år – 100 år: Kr. 150,-  Dette inkluderer startkontigent i alle våre ritt og på alle våre treninger.

Biri IL Sykkels vedtekter finner du link til her på siden.

Sykler du mer enn et par ritt i året bør du tegne helårslisens.
Dette er også å anbefale for alle som ønsker å være forsikret under all form for sykkelaktivitet og trening.
Fremgangsmåte for å bestille helårslisens gjennom Biri IL Sykkel finner du nedenfor.

Biri I.L. Sykkel – Lisens

1. For å bestille lisens må du være medlem av Biri I.L. og ha betalt medlemskontingent Er du ikke medlem, ta kontakt med Biri I.L. Sykkel så hjelper vi deg med det.

2. Finn hvilken aktiv lisens du skal ha. Mer informasjon http://www.sykling.no/article/info-om-lisens

3. Bestill ny aktiv lisens via Norges Cykleforbund: https://reg.eqtiming.no/SykkelLisens – Oppgi korrekt fødselsdato, kjønn og lisenstype – Oppgi følgende klubb: Biri IL Sykkel Umiddelbart etter registrering vil faktura bli tilsendt til oppgitt e-post adresse.

4. Etter at lisensen har blitt godkjent av Biri IL Sykkel, skriv ut ditt lisensbevis fra din utøverprofil som er tilgjengelig på denne siden: https://minside.eqtiming.no

Rutine for godkjenning av lisens
Lisensansvarlig hos Biri IL Sykkel vil automatisk motta en epost om at du har registrert din lisens. Når lisensen er betalt og medlemskontingenten hos Biri IL er betalt, vil lisensansvarlig godkjenne din nye aktive lisens. NB! Det kan ta opptil 3-4 dager før betalingen din er registrert hos NCF og Biri IL. For raskest registrering, benytt online betalingsløsning via bank eller kredittkort.

NCF utøverprofil
Er du førstegangsbruker på NCF utøverprofil, kan du trykke på «Ny bruker» for å aktivere profilen. Oppgi da samme epost adresse som når du tegnet lisensen. Du vil da få tilsendt en epost for aktivering av kontoen.

Assistanse
Trenger du hjelp til bestilling av aktiv lisens hos NCF, kontakt EQ Timing kundeservice E-post: support@quick.no Tlf.: 61159000
For generelle spørsmål, kontakt Biri I.L. Sykkel.

Klubbovergang
Generell gjelder NCF sine regler for overgang mellom klubber. Klubbovergang registreres ved at du tegner lisens under din nye klubb. Lisensen må da godkjennes av både ny og gammel klubb for at overgangen skal bli registrert. Når overgangen godkjennes av begge klubber på denne måten er det ikke lenger nødvendig å sende overgangsskjema til NCF eller Biri IL Sykkel.
1. For å registrere klubbovergang til Biri IL Sykkel, følg anvisning over for bestilling av lisens og oppgi «Biri IL Sykkel» i feltet «Velg klubb».

Lisenser:
– Senior lisenser er for senior, elite- og u23-ryttere opp til 39 år
– Master lisenser er for ryttere over 30 – 69 år
Lisensen som utstedes er enten «vanlig» eller «utvidet» (eng. extended). Begge lisenstypene gir samme rett til deltagelse i ritt, men det er noe bedre forsikringsdekning på utvidet lisens. Det er ditt ansvar å bestille korrekt lisens. Det er derfor viktig at du leser informasjonen på nettsidene til NCF før du bestiller.

Andre forhold:
– I det året en rytter fyller 30 år, løses normalt en Master-lisens (M/K 30-39)
– En rytter kan løse M/K Elite lisens frem til hun/han er 39 år
– Det året man fyller 40 år må man løse Master-lisens
– En rytter som er mellom 30 og 39 år og har M/K Elite lisens, kan ikke delta i Master cup
– Du kan kun benytte NCF’s lisenser i ritt som er terminfestet/godkjent av NCF, arrangert av NCF sine klubber.
– Alle barn og under under 13 år som er medlemmer i idrettslag tilknyttet særforbund og NIF er dekt av barneidrettsforsikringen under trening og konurranse, du kan lese mer om barneidrettsforsikringen i følgende lenke: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/

Se http://www.sykling.no for mer informasjon.