Klubbrenn for sesongen 2023

Første klubbrenn – torsdag 12.01.

Ingen nedre eller øvre aldersgrense! Mer info kommer men fint om de som vil være med å bidra for å få dette gjennomført tar kontakt med skigruppa

Hilsen
Styret
Biri IL Ski

I forbindelse med gjennomføringen av klubbrennene på Biri er vi avhengige av din hjelp. Håper du har mulighet til å møte til oppsatt tid, hvis ikke må du selv skaffe en stedfortreder.
Gi beskjed om alle endringer 

Løypevaktene møter kl 17.30. De kan henvende seg i speakerbua ved målområde for nærmere informasjon.

Resultater klubbrenn