Politiattest i Biri IL

Hvorfor kreves det politiattest?
Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger – en ren attest – fra alle personer med oppgaver i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til barn, unge og personer med utviklingshemming. Det er fordi vi ønsker et trygt og godt miljø for alle våre medlemmer.

Søknadsprosedyre – for den som skal søke
Den som plikter å fremlegge politiattest til idrettslaget, må selv sende søknaden til politiet. Dette kan gjøres elektronisk (for alle over 18 år) eller per alminnelig post.

Før vedkommende kan søke om politiattest må han/hun få en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et behov for politiattest. Idrettslaget trenger fullstendig navn og fødselsdata (dd.mm.åå xxxxx). Dette skjemaet får du ferdig signert med stempel fra idrettslaget som skal vedlegges søknaden. Aktuelle skjemaer for søknad Idrettslagets bekreftelse (skal vedlegges søknaden): Bekreftelse på formål med politiattest

Etter at politiet har behandlet søknaden blir attesten sendt til søkeren selv. Når politiattesten er mottatt skal denne fremvises for den i idrettslaget som er ansvarlig for politiattester. Vedkommende skal nedtegne opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren.

Ansvarig for politiattester i Biri IL er:
Jan Egil Gilberg,
Mail: jan_egil_gilberg@hotmail.com
Tlf: 932 27 819.

Politiattesten er gyldig i 3 år fra utstedelsesdato.
Endring i politiattestordningen. (NIF jobber med saken om å få tilbake ordningen der politiattester varer i 3 år)
Innhenting av politiattest er gratis.

Aktuelle skjemaer for søknad
Link for levering av elektronisk søknad:
https://attest.politi.no/

Papirversjon søknad:
Søknad om politiattest – bokmål
Søknad om politiattest – nynorsk

Skjemaet sendes til:
Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 Vardø