Trening foregår på Myrvang Mandager kl. 18:00 mellom Høstferien og påske.
Følg med på SKI sin Facebook side for mer informasjon.
Trenere er Per Henrik Hvalbye og Truls Sveen