Vet du egentlig hvilke råd du bør følge dersom barn og unge har behov for smertestillende medisiner? Se tre enkle råd fra idrettsmedisinsk etikkutvalg.

Idrettsmedisinsk etikkutvalg, ( ekstern link) ledet av professor i medisinsk etikk Reidun Førde, arbeider med idrettsmedisinske etiske problemstillinger i idretten. De har behandlet flere ulike saker og har nå sett nærmere på bruken av smertestillende medisiner i forbindelse med idrett.

Rådene på plakaten under er rettet mot foresatte og trenere for barn og unge. Den kan gjerne skrives ut og henges opp på klubbhuset, ved tribuner, eller andre steder der den er godt synlig!