Klubbrenn for sesongen 

Oppsett og dugnadslister for klubbrenn

Hilsen
Styret
Biri IL Ski

I forbindelse med gjennomføringen av klubbrennene på Biri er vi avhengige av din hjelp. Håper du har mulighet til å møte til oppsatt tid, hvis ikke må du selv skaffe en stedfortreder.
Gi beskjed om alle endringer 

Kjøkkenvaktene utgår for sesongen 2022

Løypevaktene møter kl 17.30. De kan henvende seg i speakerbua ved målområde for nærmere informasjon.

Resultater klubbrenn