Jenter 14 år trener i Flerbrukshallen tirsdager kl. 19.30 – 21 og i Flerbrukshallen torsdager kl. 19.30 – 21.