På grunn av situasjonen rundt Covid-19 og usikkerheten rundt dette. Har vi for tiden ikke noen aktivitet i Allidretten i sesongen 2020/21.

En allidrettsskole er et variert aktivitetstilbud hvor barn får prøve ut flere ulike idretter i flere miljøer. Det legges vekt på å utvikle en god grunnmotorikk gjennom lek og aktiviteter tilpasset barnets utviklingsnivå.

Gjennom aktiviteter skal det skapes glede og trivsel som gir grobunn for vennskap og solidaritet. Det er viktig å ha aktiviteter der barna opplever mestring og lærer flere ferdigheter. Dette skal være ett trygt treningsmiljø, fritt for press og ytelse. Allidrett passer godt for alle barn mellom 5 – 10 år.

Barna gleder seg til hver gang det er allidrett. Allerede dagen etter de har vært på trening. Spør barna foreldrene om hvor mange dager det er igjen til neste trening starter.
Biri IL startet opp allidrett høsten 2016 og har vært en suksess med mange unger i aktivitet hver sesong.

Ønsker barnet ditt å delta, send påmelding med følgende opplysninger i skjemaet under.

Brosjyre om Allidretten


Leder / trener Allidrett
E-post: post@biriil.no