Forsikring

Alle som er med på organisert aktivitet i barnefotballen i Biri er forsikret gjennom fotballforsikringen. Dette uavhengig av medlemskap eller betalt aktivitetsavgift – merk at dette gjelder barn opp til og med 12 år samt trenere og andre ressurspersoner rundt laget som er med på organisert trening.

Alle andre må være registrert i fiks.fotball som spiller for sitt lag om de skal være omfattet av fotballforsikringen. For å være registrert spiller for Biri IL Fotball må aktivitetsavgift og medlemskap i Biri IL være oppdatert og betalt.

Her kan du lese mer om fotballforsikringen

UTVIDET FORSIKRING
Biri IL Fotball anbefaler alle å tegne utvidet forsikring for å korte ned ventetiden med igangsetting behandling ved idrettskader.
Utvidet forsikring gir deg følgende rettigheter:

For deg som ønsker rask behandling anbefales utvidet forsikring.